Gemeente Maastricht

Ontwikkelingen openbare ruimte Maastricht

In 2011 startte Avenue2 met voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels, leidingen en riolering, bodem- en archeologieonderzoek, kappen van bomen en sloop van de eerste flats voor A2 Maastricht. In 2012 ging de bouw van de tunnel, na het verlenen van de omgevingsvergunning, definitief van start. Ook vonden vanaf toen steeds meer activiteiten plaats voor de ombouw van knooppunt Kruisdonk.

Groen licht voor uitvoering
Eind 2011 oordeelde de Raad van State dat zo goed als alle beroepen tegen het Tracébesluit 'A2 Passage Maastricht' en de bestemmingsplannen 'A2 Traverse' en 'A2 Mariënwaard' ongegrond zijn. Daarmee zijn het Tracébesluit 2010 en 2011 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de bestemmingsplannen van de gemeente Maastricht in juridische termen onherroepelijk. Dit betekent dat er na een zorgvuldige voorbereiding van 8 jaar definitief groen licht was voor de uitvoering.

Standnummer

3.20

Sectoren

Spelen

Licht

Groen

Water & Klimaat

Straatmeubilair

Bestrating

Landschapsarcitectuur & Ontwerp

Verkeer & Mobiliteit

Advies & Beheer


  • "Goede sfeer en een regionaal karakter. Gevarieerd productaanbod. En prettig dat er gratis drinken is."

  • "Goede sfeer en een regionaal karakter. Gevarieerd productaanbod. En prettig dat er gratis drinken is."

  • "Goede sfeer en een regionaal karakter. Gevarieerd productaanbod. En prettig dat er gratis drinken is."