Diversiteit in kwaliteit

Maastricht is een stad met een grote diversiteit aan inwoners, rijke sociale verbanden en levendige publieke ruimten. Met zijn winkelaanbod, horeca, cultuur en evenementen trekt de stad vele bezoekers vanuit binnen- en buitenland. Dit alles zorgt voor een unieke stedelijke sfeer die Maastricht typeert.

Maar ook buiten de binnenstad is er oog voor uitnodigende parken en pleinen voor bewoners en bezoekers. Daarbij investeert Maastricht in veilige en aantrekkelijke routes met gemengd verkeer die de buitenwijken met de binnenstad verbinden en zich zo kunnen ontwikkelen tot levendige publieke ruimten met een aangenaam verblijfsklimaat. Kansen als de ondertunneling van de A2 en de verlegging van de Noorderbrug worden daarbij benut.

In de buitenwijken streeft Maastricht naar een solide structuur van ontmoetingsplekken in wijken. Op deze plekken, die evenwichtig zijn verdeeld over de stad, worden voorzieningen geclusterd.

Dit ondersteunt de sociale contacten tussen bewoners en sluit aan bij de veranderende leefpatronen van burgers. Daarbij faciliteert Maastricht steeds meer initiatieven op het gebied van zelfbeheer van het openbaar groen. Deze zelfbeheerinitiatieven vergroten de betrokkenheid van de inwoners bij hun directe leefomgeving en dragen bij aan de levendigheid van de stad.

In haar presentatie belicht Karolien Leonard verschillende aspecten van de gevarieerde openbare ruimte in Maastricht met bijzondere aandacht voor praktijkervaringen met zelfbeheer groen.

Over Karolien Leonard
In haar functie als directeur Stadsontwikkeling en Economie van de gemeente Maastricht werkt zij verder aan het versterken van het leef-, woon- en werkklimaat en de transformatie van Maastricht naar internationale universiteitsstad.

"De stad Maastricht, met haar unieke combinatie van historie en nieuwe ontwikkelingsprojecten heeft een aantrekkingskracht die verder gaat dan de landsgrenzen. Ik kijk er erg naar uit om te kunnen bijdragen aan het realiseren van de hoge ambities die deze stad zich gesteld heeft. Dat men voor het invullen van deze functie ook kandidaten van over de grens heeft gezocht, getuigt van het feit dat de Euregionale gedachte in Maastricht echt leeft," aldus Karolien Leonard ten tijde van haar aanstelling in 2016.

  • Karolien Leonard
    Karolien Leonard

    Directeur Stadsontwikkeling en Economie gemeente Maastricht

Locatie: Hoofdpodium
Datum: 18/05/2017
Begin: 11:00
Einde: 11:45
Sector:

Advies & Beheer

  • "Goede sfeer en een regionaal karakter. Gevarieerd productaanbod. En prettig dat er gratis drinken is."

  • "Goede sfeer en een regionaal karakter. Gevarieerd productaanbod. En prettig dat er gratis drinken is."

  • "Goede sfeer en een regionaal karakter. Gevarieerd productaanbod. En prettig dat er gratis drinken is."