Water brengt een stad tot leven

In 1960 verdween de Demer uit het centrum van Diest. Het water zorgde voor overstromingen en geurhinder, en men gooide de Demerbedding dicht. De rivier kreeg een nieuwe plaats aan de rand van de stad. Maar vandaag is de Demer door de Vlaamse Milieumaatschappij en het stadsbestuur opnieuw naar het centrum van Diest gebracht, proper en veilig. Zo beschermen we de stad tegen overstromingen en geven we haar een verjongingskuur.

Na de omleiding van de rivier rond het centrum van de stad was er geen afvoerweg meer voor het regenwater dat op de stad viel. Wateroverlast werd haar deel. De opnieuw opengelegde Demer zorgt voor de broodnodige buffering van het hemelwater. Het opbreken van straten en (parkeer)pleinen was niettemin niet vanzelfsprekend. Het heeft bijna 10 jaar van studie en overleg gevergd vooraleer er groen licht kwam voor de werken.

Vandaag heerst er algemene tevredenheid over de realisatie. De stad bloeit terug op. Verloederde buurten worden in snel tempo opgewaardeerd. De rivier creëert open ruimte, rust en verkoeling. Wandel- en fietspaden werden aangelegd, bomen geplant, zitbanken en terrassen vormgegeven, archeologische relicten gerenoveerd en geïntegreerd. De mensen zijn enthousiast en geloven terug in hun nieuwe stadsidentiteit.

 • Ivo Terrens
  Ivo Terrens

  Vlaamse Milieumaatschappij

 • Jan Laurys
  Jan Laurys

  Burgemeester van Diest

Locatie: Kleine zaal - Talks
Datum: 18/05/2017
Begin: 14:30
Einde: 15:15
Sector:

Water & Klimaat

 • "Goede sfeer en een regionaal karakter. Gevarieerd productaanbod. En prettig dat er gratis drinken is."

 • "Goede sfeer en een regionaal karakter. Gevarieerd productaanbod. En prettig dat er gratis drinken is."

 • "Goede sfeer en een regionaal karakter. Gevarieerd productaanbod. En prettig dat er gratis drinken is."